Výzva 100 dní: Po 8 týdnech, váha nahoru, centimetry dolů | Blesk pro ženy