Sára Saudková: Doufám, že blbí lidé vyhynou | Blesk pro ženy